top of page

TREE

Tree, 2011, videosculpture with sound

plexiglass, 205x125x30 cm

2 min. loop

photo: artist's archive.

Tree

Transparent imprints of tangible objects from the material world form the medium and carriers for luminous fragments of reality. They constantly maintain their positions in the home framework. Every memory or experience has its place within the given structure. Their records in the neuron map appear according to their charges or intensity. A chaotic code is generated, sometimes giving rise to more specific bits of information within the aggregates of smaller and larger clusters, information concerning an already removed reality. The exact way the human consciousness functions still remains a rather abstract concept. External perceptions and their associated electric impulses animate these memory records, reinforcing their positions over the duration of their existence in the human brain. Do these records become part of a homogeneous whole after the death of the individual mind, just as it would appear is the tendency of the entire universe? Or do they get “lost” entirely, do they “dissolve”, as we think happens to certain dreams, for example?

 

Tree

Transparentní otisk reálných předmětů materiálního světa je nosičem (projekční platformou) světelných zlomků reality. Ty jsou hluboce zakotveny ve své domovské schránce – lidském mozku. Každá vzpomínka nebo zážitek mají své místo v dané struktuře. Objevují se podle svého náboje nebo intenzity záznamu v paměti – neuronové mapě. Takto vzniká chaotický kód, který, i občas v množinách shluků a celků, vytváří konkrétnější informaci o již odtržené realitě. Způsob, jakým přesně pracuje lidské vědomí, je stále spíše abstrakcí. Vnější vjemy a jejich elektrické impulzy oživují tyto záznamy, a tím i upevňují jejich pozice po dobu existence v lidském mozku. Otázkou zůstává, zda se tyto mentální zápisy po smrti individuální mysli stávají součástí homogenního celku (podobně jako každý prvek vesmíru může být součástí univerza)? Nebo se úplně vytrácejí, „rozpouštějí“, jako po probuzení mizí některé naše sny?

solo exhibitions

2014-2015

Long term exposition at Prague City Gallery , Colloredo Mansfeld palce (Tree)

 

2012

Three of Trafačka, curated by Magdalena Deverová, Gallery of Modern Art, Roudnice nad Labem, CZ (Tree, prints)


2011
Jakub Nepraš, Waldburger Gallery, Brussels, Belgium (Tree, Fossil, Trip, Generator P-730)

art festivals

Freeze fest, cultural festival, Libušín, CZ (Meadow, Tree)

artfairs

2011

Bloom, art fair, Köln, Germany (Magnetic Stone, Tree)

bottom of page