top of page

SCEPTER

2018, videosculpture with sound

Scepter

 

It is year 2018….

 

It is difficult to find your position in a society where all working citizens are gradually replaced by intelligent systems.

A temporary alternative to work is the mining or trading of cryptocurrency. But this is largely dominated by a few big players who use artificial-intelligence systems to do so. For ordinary enthusiasts who play the "global roulette of the planet" then this trading is like trying to predict the weather for many days ahead. Their intuition and estimation are subject to chaos, and it all changes into a natural element. But the secure Blockchain system, which runs all of that, despite all that unclearness, gives people hope for an interesting alternative and belief in "freedom and independence," if the expected instability or financial crisis comes.

 

In honor of this phenomenon of "players" who do not create any real value, the artifact "Scepter" was created. This video object currently displays the fluctuating status of bitcoin against the US dollar. It is like a bizarre electric pole or crazy device by Nikola Tesla, and it also points to the problem of huge electricity consumption that is needed to ensure that the whole system can be quickly and safely verified.

Žezlo 

 

Píše se rok 2018…

 

Je těžké najít si svou pozici ve společnosti, kde všechny pracujíci občany postupně nahrazují inteligentní systémy. Dočasnou alternativou práce je těžení nebo obchodování s kryptoměnami. i to však již z větší části ovládá pár velkých hráčů, kteří k tomu využívají systémy podobné umělé inteligenci. Pro běžné nadšence, kteří hrají tu “globální ruletu planety” je pak takovéto obchodování jako snažit se předpovědět počasí na mnoho dnů dopředu. Jejich intuice a odhady podléhají chaosu a celé se to proměňuje spíš v přírodní živel. Bezpečný systém Blockchain, na kterém vše běží, i přes to všechno nejasné, dává lidem naději do budoucna na zajímavou alternativu a víru ve “svobodu a nezávislost”, pokud přijde očekávaná nestabilita nebo finanční krize.

 

Na počest tohoto fenoménu “hráčů”, kteří nevytvářejí žádné reálné hodnoty, vznikl artefakt “Scepter”. Tento video objekt aktuálně zobrazuje kolísavý stav bitcoinu vůči americkému dolaru. Podobá se bizarnímu elektrickému sloupu nebo šílenému přístroji od Nikola Tesly a poukazuje tak i na problém s obrovskými odběry elektřiny, které jsou zapotřebí k tomu, aby se celý systém mohl rychle a bezpečně ověřovat.

.

solo exhibitions

2018

Parallel Layers, Waldburger Wouters gallery, Brussels, Belgium

(Transmitter, Prebiotic soup, Adaptation, Sprout, Particle Selection, Metropolia, prints)

group exhibitions

2018

Jak lesy myslí, OGV in Jihlava, curated by Lenka Dolanova, Michal Kindernay, Jihlava, CZ

Dancing people are newer wrong, PopUp space Jungmanovo square, curated by Petr Hajek, Prague CZ

 

art fairs

2018

Art Paris, Cermak Eisenkraft gallery, Paris, France 

bottom of page