top of page

PROCESSES

Processes, 2009, videosculpture with sound

plexiglass, 200x120x30 cm

2 min. loop

photo:artist’s archive.

Processes

The work Processes contemplates the frailty of values that change in the course of life. I created a lab remotely suggestive of a chemistry set with a lot of test tubes. Things that go on in this kind of places in general are hard to grasp for an outsider. Substances interact, alter, change color, condition, burn or even explode. This notion of a lab became the basis of Processes.

I recorded a number of sets, where values, normally incarnated in money, alter and interact in peculiar transparent containers. The containers are mouldings of served out everyday objects and give their shape (design) to further imagery (life). The plexi glass relief becomes a transparent skin, animated by the light imagery (the value phantoms).

Animation series run in different ways anti-clockwise. Values concerning what we usually call “wealth”(money) from the left, by means of filters, often natural, alter towards the right and evoke things like counting of buttons or spikes. At the end all of it gets lost in a dark whirl, where it’s hard to see what happens next. This is an allusion to the crisis we are going through. To me it seems to be a normal natural phenomenon.

My work is a study of the metamorphosis of values and priorities in life.

Processes

Zamyšlení nad pomíjivostí hodnot, které se v životě dost často proměňují. Vytvořil jsem jakýsi laboratorní okruh z dálky připomínající chemickou laboratoř s množství zkumavek. Zde se obecně dějí věci, které obyčejný laik nedokáže moc vysvětlit. Kapaliny na sebe reagují, mění barvu, skupenství, shoří nebo dokonce explodují. Z tohoto zažitého symbolu laboratoře vycházím pro reliéf Procesy.

Natočil jsem řadu jednoduchých scének, ve kterých se hodnoty obyčejně známé ve formě peněz mění a reagují na sebe v podivných průhledných nádobách. Nádoby s živým obrazem jsou výlisky pouze obyčejných předmětů, které dosloužily svou funkci, aby poskytly svůj tvar (design) pro další obraz (život). Vylisovaný plexisklový reliéf působí jako stažená průhledná kůže, oživená světelnými obrazy (duchové hodnot).

Celek animací obíhá různými způsoby proti směru hodinových ručiček. Na levé straně spíše hodnoty týkající se typického „bohatství“ a peněz, které se přes různé i přírodní filtry mění v pravé části na artefakty, které skutečné hodnoty evokují jako třeba počítání knoflíků, nebo klasů. Na konci vše mizí v tmavém chaotickém víru, kde opravdu nikdo z nás neví co se děje. Měla by to být i trochu reakce na finanční krizi. Tu si vykládám vlastně jako normální přírodní jev.

Otázkou je, jaké skutečné hodnoty v životě jsou a jejich relativita a proměny se staly motem (tématem) této práce.

solo exhibitions

 

2015
Processes, Choisi — One at a time, Cultural Association, Lugano, Switzerland (Processes, book launch)

2009
Processes, Trafo gallery, Prague, CZ (Active Sediment, Processes, Auras of Communities)

 

art fairs

2010
ARCO, art fair Madrid, Madrid, Spain (Sediment Sphere, Reactor, Processes)

bottom of page