top of page

MOTH

The Moth, 2013, videosculpture with sound

plexiglass, wood, 300 x 400 x 400 cm

3 min. loop

photo: artist's archive. / Luboš Wišniewski

Moth

The old traditional face of city centres is changing, nowadays it is only wearing a tempting mask inviting mainly tourists and nouveau riche. In the background, obscure deals in casinos are silently being made, drugs, prostitution, mafia structures and crime.

 

Overpriced rents and other commercial interests are gradually chasing away original inhabitants and ingenuous culture. The genuine spirit of the places is dribbling out and only their ornamental layer remains, an attractive camouflage nurtured by far-reaching tradition and present-day consumerism. Here, this emotion takes the shape of a moth nestling under an arch of a well-known bridge. Its thin wings somehow try to conceal themselves too, but often the real world, spasmodically breaking through the weakened camouflage, seeps through

Moth

V centrech měst dochází k proměně staré tradiční tváře, která nyní obléká již pouze lákavou masku, a to hlavně pro turisty a zbohatlíky. V druhém plánu se tiše rozvíjí i podivný obchod v kasínech, prodej drog, prostituce, růst mafie a kriminality.

 

Předražené nájmy a jiné komerční zájmy odsuď postupně vystrnadí původní obyvatele a přirozenou kulturu. Pravý duch se vytrácí a zůstává pouze okrasná slupka, lákavá kamufláž, která je živena hlavně dávnou tradicí a současným konzumem. Tato emoce je zde zobrazena ve formě svěšené můry, která se choulí pod obloukem slavného mostu. Její tenká křídla se také nějak snaží splynout s okolím, ale často prosakuje skutečný svět, který ve vlnách narušuje její oslabené maskování.

solo exhibitions

2014
Transforming cities, MaximilansForum, Munich, Germany (Moth, Transmitter, Spirit of the Place, Babylon Plant, Cultures – tail)

group exhibitions

2014

PLBPRDLKSM, Trafačka gallery, Prague, CZ, (Moth)

2013
Signal festival, Prague, CZ, (Moth)

MOTH

MOTH

Play Video
bottom of page