top of page

METROPOLIA

2010, kinetic videosculpture with sound, various plastic materials

diameter 350 cm, 10 min. loop

photo: artist's archive/Edith Russ Haus Oldebnburg.

Metropolia

The city hovers authoritatively overhead. A unique view of the colossus in which most of us live. An icon of today’s city in a regular turning rhythm every moment links a new event to itself. The rotating frequencies contain visual and symbolic rhythms of present-day cities. But mostly from Shanghai and Prague. An abstract story of a universal city culminates in several phases and then sinks back into darkness. It’s as if a charge of energy left the space and then after a while returned for another hypnotic cycle.

The relief projection surface is created by a circular construction from the packages of real products originally manufactured in China. This often works as an art object itself, as an illuminated physical casing or it can give space to the projected image.

The aim is to encourage people to confront the city as a whole and to take advantage of its potential (dual) energy, which unfortunately usually manifests itself negatively, for instance on a person’s psyche. Another aim is to find in oneself a positive approach to the city as an inevitable mechanism of today’s society.

 

Metropolia

Město se vznáší autoritativně nad hlavami lidí. Nezvyklý pohled na kolos, ve kterém většina z nás denně funguje.  Ikona současného města v pravidelném rytmu otáčení na sebe balí každým okamžikem nové dění. Rotující  frekvence obsahují  vizuální i symbolické rytmy současných měst. Převážně však z Shanghaie a Prahy. Abstraktní příběh univerzálního města graduje v několika fázích a opět se noří do tmy. Jakoby energetický náboj opustil prostor a znovu se po chvíli vrátil do dalšího hypnotického cyklu.

Reliéfní  projekční povrch tvoří kruhová zástavba z obalů z reálných výrobků původně vyrobených v Číně. Ta občas funguje plasticky samotná pouze jako osvícená fyzická schránka a nebo dává prostor promítanému obrazu.

Cílem je nabádat lidi postavit se k městu jako k celku a naopak využít neztrátově jeho potenciální (duální) energii, která se bohužel projevuje většinou negativně například na psychiku člověka. Cílem je i najít v sobě pozitivní přístup k městu jako nevyhnutelnému mechanismu současné společnosti.

 

 

solo exhibitions

2016

Natural Selection, Arthobler gallery, Zurich, Switzerland (Natural Selection I,II, Crystal I, Adaptation, Metropolia, prints)

Parallel Layers,  59th festival Bezručova Opava, St Vaclav church, CZ (Metropolia, Meadow, Particle Selection, Cultures, Fossil)

 

2014

Museum Night, curated by Kathrin Jaumann, Edith-Russ-Haus für Medienkunst, Oldenburg, Germany 

(Metropolia, Ayahuasca, Cultures, Fossil)

 

group exhibitions

2016

Things to come, curated by Doreet LeVitte Harten, Petach Tikva Museum of Art, Israel (Metropolia)

 

2015

Orient Express, 6th Moscow Biennale, MARS center for digital art, Moscow, Russia

(Metropolia, Spirit of The Place, Auras of Communities)

The Prague connection, pop up show, miLES, NY (Metropolia)

 

2010
Fruits of Civilization, curated by Lenka Lindauerová, EXPO 2010, Czech Pavilion, Shanghai, China 

(Metropolia, Auras of Communications, Cultures and Anomalies)

 

art festivals

2015

Spotlight on Bucharest, Bucharest, Romania (Metropolia)

City Leaks, urban art festival, Köln, Germany (Metropolia)

2014

Colours of Ostrava, festival, Ostrava, CZ (Metropolia)

2012
Freeze fest, cultural festival, Bartošovice, CZ, (Metropolia)

art fairs

2016

Scope, Basel, Switzerland (Natural Selection I, Particle Selection, Metropolia)

2014
Unpainted art fair, Munich, Germany (Sediment Sphere, Milestone II, Metropolia, Meadow)

Art Karlsruhe, Germany  (Metropolia, Trip, Culture- Sprout)

bottom of page