top of page

MEADOW

Meadow, 2012, videosculpture with sound

plexiglass, natural stone, 170x95x35 cm

4 min. loop

photo: artist's archive.

Meadow

Stones lie embedded at regular intervals within two levels of transparent material. The framework may be suggestive of chemical or molecular structures. Each stone or pebble represents an opaque filter, a transformer converting symbolic values and passing them on to its neighbour in an altered form.

The stones represent fixed individual personalities which – in a similar way to people in life – have the ability to process impulses from their surroundings. The outputs they transmit are always a little different to the inputs they originally received.

Impulses of a transient nature which do not have a more permanent value from the viewpoint of the associative system as a whole circulate among the stones in the front layer of the relief structure. The back layer, on the other hand, displays more meaningful relations that reflect vitality and potential for the further development and existence of the system. Both levels are interconnected above and below by two longer stones which form the backbone of the framework. Some values are transferred at two different places simultaneously and this is manifested as a strange mirroring in the interlinked network of relations.

The stones on the meadow communicate by passing relay batons to each other while at the same time shouting over each other like crickets in grass or birds in the jungle. The Emotions ventilated here have their own shapes, colours and movements which display diversity similar to the outward appearance and behavioural patterns of various animal and plant species.

Meadow

Kameny jsou upevněny v pravidelných rozestupech ve dvou transparentních rovinách. Sestava může připomínat schémata chemické nebo molekulární soustavy. Každý kámen představuje neprůhledný filtr, transformátor, který přetváří symbolické hodnoty a posílá je svému sousedovi v pozměněné podobě.

Kameny představují pevné individuální osobnosti, které – podobně jako lidé v životě – mají schopnost zpracovávat podněty z okolí. Jejich výstupy se vždy trochu liší od toho, co přijímají.

V přední plexisklové vrstvě reliéfu kolují mezi kameny pomíjivé impulsy, které z hlediska společenství nemají dlouhodobější hodnotu. Zadní vrstva naproti tomu ukazuje smysluplnější vztahy, které odrážejí vitalitu a potenciál pro další rozvoj a život systému.  Obě úrovně jsou nahoře a dole propojeny dvěma prodlouženými kameny, které tvoří páteř soustavy. Některé přesuny hodnot se odehrávají i na dvou různých místech současně, což se projevuje jako podivné zrcadlení v provázané síti vztahů.

Kameny na louce si předávájí štafety a zároveň se navzájem překřikují jako cvrčci v trávě nebo ptactvo v džungli. Ventilované Emoce zde mají vlastní tvary, barvy a pohyby podobně rozmanité jako výrazy jednotlivých živočišných druhů a rostlin.

solo exhibitions

2017/2016

Parallel Layers, Stoeckle Hauser gallery, Stuttgart, Germany

(Natural Selection I,II, Crystal, Adaptation, Fossil, Metropolia, Meadow, prints)

2016

Parallel Layers, 59th festival Bezručova Opava, St Vaclav church, CZ (Metropolia, Meadow, Particle Selection, Cultures, Fossil)

2012
Landscape, Arthobler gallery, Zurich, Switzerland (Landscape, Meadow, Milestone I, Prsk)

2011 - 2013
New Stage of  National Theater, long term installation, 2011 – 2013, Prague, CZ (Meadow)

 

 

group exhibitions

2017

Les pramenů - příběhy lesů, The National Museum of Agriculture - Ohrada, Hluboká nad. Vltavou, CZ (Meadow, Fossil)

 

2015

Et cetera, curated by Genny Di Bert and Ottaviano Maria Razetto, MAXXI museum, Rome, Italy. (Meadow)

2014
Dorothea Von Stetten award, Kunstmuseum Bonn, Germany. (Landscape, Meadow, Milestone II, Magnetic stone, Fossil)
Temple of Freedom, RED gallery, London, Great Britain (Meadow, Fossil)

 

 

art festivals

2013

Freeze fest, cultural festival, Libušín, CZ (Meadow, Tree)

 

 

art fairs

2017

Dallas art fair, US. (Meadow, Fossil, Culture)

 

2014
Unpainted Art fair, Munich, Germany (Sediment Sphere, Milestone II, Metropolia, Meadow)

2013
Supermarket – Stockholm Independent Art Fair 2013, Candyland gallery, Sweeden (Meadow, Magnetic Stone, Fossil)

 

2011
SOLO Project art fair, Basel, Switzerland (Meadow)
Munich Contempo, Munich, Germany (Meadow, Reactor, Magnetic Stone, Liana)

bottom of page