top of page

MAGNETIC STONE

Magnetic stone, 2011, videosculpture with sound

natural stone, 30x70x45 cm

3:19 min. loop

photo: artist's archive.

Magnetic stone

Two adjacent stones are firmly embedded in rock, preventing them from merging into a single entity. The forces mutually attracting the black and white stones dance in the space between them in the form of luminous magnetic filings, seemingly sandblasting the rock that separates them. The white magnetic substance precisely copies the movement of the black one, albeit in a slightly different position. It constitutes the opposite of the other.

Here it has the appearance of the white substance’s shadow, although it is positioned slightly ahead of it, evoking the cosmic dark matter that constitutes the invisible majority of everything around us. It is also suggestive of the Earth’s wandering magnetic poles. The two entities are interdependent and one cannot exist without the other. To us, however, their strong desire to create a perfect whole merely has the appearance of a chaotic dance. But precise order, in other words the specific result of many interconnected phenomena, probably lies concealed within.

Similar natural fluctuations also function in interpersonal relationships. Ideal bonding and balanced counterpoise almost never transpire, and if they do it is only for a short while. This is not the case with many other aspirations in everyday life. The captivating magnetic dance of the two antipodal substances may only be observed as long as they remain separated by a natural obstacle. The healthiest way of achieving something is to reconcile oneself with imperfection, keeping hold of pure desire without allowing oneself to be discouraged.

Magnetic stone

Dva sousedící kameny jsou pevně zaklesnuty do skály, která jim zamezuje splynout v jeden celek. Síly, které přitahují černý a bílý kámen tančí v prostoru mezi nimi v podobě světelných magnetických pilin a pomyslně smirkují skálu, která je odděluje. Bílá magnetická hmota přesně kopíruje pohyb té černé, pouze v trochu jiné pozici. Tvoří opak té druhé hmoty. Vypadá zde jako její stín, který je však v malinkém předstihu před bílou.

Podobá se černé hmotě ve vesmíru, která tvoří neviditelnou většinu všeho kolem nás. Může připomínat i putující póly Země. Obě entity bez sebe nemohou být a jsou na sobě závislé. Silná touha vytvořit u obou dokonalý celek se však pro naše oči jeví pouze jako naivní chaotický tanec. Ten je ale zřejmě skrytým přesným řádem, tedy konkrétním výsledkem mnoha provázaných jevů. Podobné přirozené výkyvy fungují i ve vztazích mezi lidmi.

Dokonalé splynutí a vyvážení se takřka nikdy nekoná nebo pouze jen na krátkou chvíli, tak jako můžeme očekávat u plno přání v běžném životě. Zajímavý magnetický  tanec dvou opačných hmot bude možné pozorovat pouze do té doby, dokud zůstanou odděleny přirozenou překážkou. Smířit se s nedokonalostí, nenechat se odradit a držet se čisté touhy je nejzdravější cesta jak něčeho dosáhnout.

solo exhibitions


2011
3E, Arthobler gallery, Porto, Portugal (Magnetic stone, Auras of Communities, Ayahuasca)

group exhibitions


2014
Dorothea Von Stetten award, Kunstmuseum Bonn, Germany(Landscape, Meadow, Milestone II, Magnetic stone, Fossil)

 

art festivals

2012
Hamburg Art week, Hamburg, DE (Landscape, Magnetic stone, Trip)

 

art fairs

2013

Supermarket – Stockholm Independent Art Fair 2013, Candyland gallery, Sweeden (Meadow, Magnetic Stone, Fossil)

2011
Munich Contempo, Munich, Germany (Meadow, Reactor, Magnetic Stone, Liana)
Just Mad art fair, Madrid, Spain (Magnetic Stone, Auras of Communities)
CI contemporary Istambul, art fair, Turkey (Magnetic Stone, Reactor, Spirit of the place)
Bloom, art fair, Köln, Germany (Magnetic Stone, Tree)

MAGNETIC STONE

MAGNETIC STONE

Play Video
bottom of page