top of page

LIANA

Liana, 2007, videocollage with sound

projection on plexi glass or wall

variable dimensions, 2 min. loop,

photo: artist's archive Avesta Art, Sweeden

Liana

I am learning to discover and manipulate pictures of the current world in a manner similar to the nature’s way of functional systems, together with humans, depiction. These rhythms and circles hide a palette of beautiful colors, movements, shapes. There, I find similarities with emotions of our society structures. Each part shot from a human life carries a certain potential, an icon or a well-known association. The individual cumulations can then be mixed similarly to colors on a palette and thus new relations can be created from the viewpoint of the general composition full of life.

 

The mixing pictures comprising primarily from movements and known human activities are arranged into organic shapes in an arrangement similar to the micro-world environment, such as cell structures. The purpose of these „video-paintings“ is also the desire to study and learn about relations of the interconnected world, in which we live and to inspire unusual hidden vibration.

Liana

Učím se objevovat a manipulovat obrazy dnešního světa podobným způsobem, kterým příroda odjakživa vykresluje i společně s námi přirozeně fungující systémy. V těchto rytmech a kolobězích je ukryto plno krásných barev, pohybů, tvarů. Nacházím v nich i podobnosti s emocemi ve fungování v naší společnosti. Každý natočený kousek ze života lidí nese určitý náboj, ikonu nebo známou asociaci. Jednotlivé shluky se pak dají míchat podobně jako barvy na paletě a mohou tak tvořit nové souvislosti při pohledu na celkovou kompozici plnou života.

 

Hemžící se obrazce složené převážně z pohybů a známých činností lidí jsou uspořádané do organických tvarů a podobají se uspořádání například v mikrosvětech jako jsou třeba buněčné struktury. Účel podobných „videomaleb“ je i touha studovat a poznávat vztahy propojeného světa ve kterém se nacházíme a vzbouzet neobvyklé skryté vibrace.

 

 

2007 - International biennale Florence, ”Liana”, 3. prize

 

solo exhibitions

2018

permanent instalation in Montanelli gallery, Prague, CZ (Liana)

2009

Second Nature, curated by Simona Vladíková, Palace Adria, Prague, CZ (Liana)

2008

Second Nature, curated by Simona Vladíková, Východočeská galerie v Pardubicích, Pardubice, CZ (Liana)

group exhibitions

2016

Structure, curated by Caroline Gustafsson and Kenneth Linder, Avesta Art, Avesta, Sweeden (Transmitter, Liana)

2006

Academy of Science, Prague, CZ (Liana)

 

art fairs

2011

Munich Contempo, Munich, Germany (Meadow, Reactor, Magnetic Stone, Liana)

bottom of page