top of page

FOSSIL

Fossil, 2007, videocollage with sound

projection on plexiglass or wall, variable dimensions

2 min. loop.

Fossil

Ancient impressions resemble the first organisms that existed on earth long ago, and combined with other single-celled organisms to form progressive steps in the complex progress of life on earth. The fossil’s semi-transparent outer walls give space to repeal the reactions of the final phases of evolution – this is also how I perceive modern civilization and manipulated nature. In our present communication revolution, with it’s new technologies and global consumption, the world tends towards higher inflation and homogenization of connected nature. After over-saturation and breakdown, the solution naturally hardens and solidifies. After some time a new cycle begins, but where the first life-giving impulses come from we do not know.

Fossil

Prastarý otisk podobající se prvoorganizmum tu existoval daleko před námi a společně s ostatními jednobuněčnými živočichy formoval další složité etapy vývoje života na zemi. Jeho zkamenělá poloprůhledná schránka dává prostor pro znovu oživení zrychlené reakce v konečné fázi evoluce,  tak jak ji vnímám v kombinaci s moderní civilizací a zmanipulovanou přírodou. V době komunikační revoluce a nových technologií globálního světa dochází k větší nahuštěnosti až homogenizaci propojené přírody. Po přesycení a zhroucení roztok přirozeně vysychá, tuhne a po čase přichází odkudsi shora nový cyklus. Kde se však bere ten úplně prvotní impulz života není doposud úplně známo.

    

solo exhibitions

2017

Exhibition and Residency at Motel Spatie, Arnhem, Netherland. (Transmitter, Fossil)

Parallel Layers, Stoeckle Hauser gallery, Stuttgart, Germany. (Natural Selection I,II, Crystal, Adaptation, Fossil, Metropolia, prints)

2016

Parallel Layers, 59th festival Bezručova Opava, St Vaclav church, CZ. (Metropolia, Meadow, Particle Selection, Cultures, Fossil)

2014

Museum Night, Kathrin Jaumann, Edith-Russ-Haus für Medienkunst, Oldenburg, Germany. (Metropolia, Ayahuasca, Cultures, Fossil)

2011
Jakub Nepraš, Waldburger Gallery, Brussels, Belgium. (Tree, Fossil, Trip, Generator P-730)
3E, Arthobler gallery, Porto, Portugal (Magnetic stone, Auras of Communities, Ayahuasca)

group exhibitions

2015
Art from Heart, curated by Miroslav Ambrož, Power Station of Art, Shanghai, China. (Fossil)

2014
Dorothea Von Stetten award, Kunstmuseum Bonn, Germany. (Landscape, Milestone, Magnetic stone, Meadow, Fossil)

Trafačka, Red gallery, London, UK (Meadow, Fossil)

Temple of Freedom, RED gallery, London, Great Britain (Meadow, Fossil)

2009-2012
Po Sametu, curated by Karel Srp and Sandra Baborovská,  City Gallery Prague – The Golden Ring House, Prague, CZ. (Fossil)

2010
DIGIFESTA 2010, Speed of Earth, curated by Wo-nil Rhee, Gwangju Biennial, Korea, Gwangju City Museum, Korea. 

(Generator p-730, Fossil)

 

art festivals

2017

Svetlobna guerilla, Lubljana, Slovenia. (Fossil, Transmitter)

 

artfairs

2017

Dallas art fair, US. (Meadow, Fossil, Culture)

2013

Supermarket – Stockholm Independent Art Fair 2013, Candyland gallery, Stockholm, Sweeden (Meadow, Magnetic Stone, Fossil)

2010
Munich Contempo, art fair, Munich, Germany. (Active Sediment, Fossil, Trip)

2007
Artissima Art Fair, Turin, Italy. (Fossil)

bottom of page