top of page

FENIX

Fenix Energy, 2021, videosculpture with sound
plexiglass, stainlessteel, 500 x 300 x 100 cm

2 - 4 min loops, front and back projections

The video sculpture highlights the themes of energy, values and overall sustainability of today's society and its healthy adaptation to unstoppable progress. The community in the outer layer of the object strives to use energy efficiently using innovative technologies and lives in harmony with natural systems. In the form of a video collage, the object illustrates another supporting level of evolution. Here, people can focus more on creative and mental activities.

 

„Video-objekt s názvem Energie Fenix připomíná strukturu města s jeho středem a okraji. Obsah je tvořen desítkami vykvétajícími videi různých kulturních záležitostí. Vrchní část je plná kreativity – představuje vznikající organickou, nestabilní vrstvu. Celý video-objekt odkazuje na myšlenku správného nasměrování technického pokroku na nové technologie a připomíná důležitost snahy člověka, aby pracoval, neusínal na vavřínech a také byl schopen si něco odepřít či zakázat.“

Videosocha vyzdvihuje témata energie, hodnot a celkové udržitelnosti současné společnosti a její zdravé adaptace na nezastavitelný pokrok. Společenství ve vnější vrstvě objektu se snaží efektivně využívat energii s využitím inovativních technologií a žít v harmonii s přírodními systémy. Formou videokoláže tak objekt ilustruje další nosné patro evoluce. Zde se lidé mohou více věnovat kreativním a duševním činnostem.

 

exhibitions

project for Czech pavilion in Expo Dubai 2020, Dubai

bottom of page