top of page

DRON~LEAF

dron~leaf, 2016, videosculpture with sound
plexiglass, wood, 900 x 570 x 670 cm

4 min. 20 s. loop
soud by Ondřej Skala JTNB

dron~leaf

This monumental audiovisual object was inspired by the machines of Leonardo da Vinci, shifted into a vision of our society’s imminent directions. This transforming videopainting recalls impressionist paintings, with subliminal structures that reflect the duality of our modern era – both beautiful and bizarre.

The calmer, more natural phase of the animation sometimes betrays its second civilizational face, a product of modern society.

Will we stop trusting it as a result? We often don’t know how to view our own innovations and rapid social progress. Can progress become a natural part of our evolution, a second nature that is influenced by our behavior and achievements, or will it lead to our ruin? Is there any point in trying to stop that progress?

“dron~leaf” shows the tenuous border of our fluctuation within an integrated supercomplex. It represents what we blindly believe and what we are always apprehensively polemicizing.

dron~leaf

Je monumentální audiovizuální objekt inspirovaný stroji Leonarda da Vinciho posunutých do vize nastávajícího směrování společnosti. Proměňující se videomalba připomíná impresionistické obrazy s podprahovými strukturami, které reflektují dvojakost dnešní doby – její krásu i bizarnost.

Přírodní klidnější fáze animace občas prozrazuje svojí druhou civilizační tvář, která je výplodem dnešní společnosti. Přestáváme jí proto důvěřovat? Mnohokrát nevíme, jak vnímat naše vynálezy a super rychlý “pokrok”. Ten se může stát přirozenou součástí evoluce a druhé přírody ovlivněné právě naším chováním a vymoženostmi a nebo nás povede ke zkáze? Má smysl snažit se ho zastavit?

“dron~list” ukazuje vratkou hranici našeho váhání v provázaném supercelku. Reprezentuje to, čemu slepě věříme a o čem stále

v obavách polemizujeme, zda je “správné”? Nebo naopak odráží naší plnou důvěru tak, aby byl tento obrovský potenciál uchopen správným směrem ve všech rezonujících nuancích a bez našich obav?

 

exhibitions

Site specific project for Signal festival 2016, Kampa park, Prague, CZ.

dron

dron

Watch Now
bottom of page