top of page

CULTURES

Cultures, 2007, videocollage with sound

projection on plexi glass or wall, 4 animations

each animation approx.150 x 100 cm

2 min. loop, photo: artist's archive.

Cultures 

represents unknown organisms which, close-up, are full of microscopic life. As in society and natural systems, they are governed by an ordered hierarchy with central elements and circulation systems ensuring the supply of nutrients, much like the tissue that transport sap in plants, metabolism or the global market and the information exchange between the different functional parts of the interconnected community of our superorganism. For these video-collages I also used footage of works performed in Laterna Magika. The movements of the dancers represent a valuable spawning ground for the forthcoming noble phase of our superorganism’s development. I would like people to see my video-collages also as a metaphor for their own functioning within the community and to step back for a moment and see the overall structure.

Cultures

představuje neznámé organismy, které jsou při bližším pohledu plné mikroskopického života. Stejně jako naše společnost a přírodní systémy se i ony řídí uspořádanou hierarchií s centrálními prvky a mají cirkulačními systémy, které zajišťují přísun živin, podobně jako tkáň přepravující mízu v rostlinách, metabolismus nebo globální trh, a zajišťují výměnu informací mezi různými funkčními částmi vzájemně propojených společenství našeho superorganismu. V těchto videokolážích jsem také použil záběry z představení v Laterně Magice. Pohyby tanečníků představují živnou půdu pro nadcházející ušlechtilou fázi vývoje našeho superorganismu. Byl bych rád, kdyby lidé viděli moje videokoláže také jako metaforu svého vlastního fungování v rámci společenství, aby na chvíli ustoupili pár kroků dozadu a viděli celou strukturu.

solo exhibitions

2016

Parallel Layers, stoeckle hauser gallery, Stuttgart, Germany (Meadow, Natural Selection I, II, Crystal, Cultures, Fossil, prints)

Parallel Layers,  59th festival Bezručova Opava, St Vaclav church, CZ (Metropolia, Meadow, Particle Selection, Cultures, Fossil)

 

2014

Museum night, curated by Kathrin Jaumann, Edith-Russ-Haus für Medienkunst, Oldenburg, Germany

(Ayahuasca, Cultures, Fossil, Metropolia)
Transforming cities, MaxmiliansForum, Munich, Germany (Moth, Transmitter, Spirit of the Place, Babylon Plant, Cultures)

 

2013

Transmitter, curated by Josef Vomáčka, Klášterní kostel sv. Antonína Paduánského, Sokolov, CZ  (Transmitter, Cultures)

2011
Solo show, Prague House, Brussels, Belgium (Cultures, drawings, prints)

Culturas – Viaje, Espacio de Arte Contemporáneo, Monte Video, Uruguay (Cultures)

2009
Sediment, Galerie Alain Le Gaillard, Paris, France (Interlinked Sediment, Active Sediment, Cultures, Generator p-730)
Sediment II, Arthobler gallery, Porto&Lisbon Portugal (Sediment Sphere, Cultures, Reactor, Trip, Generator p-730)

 

2006

Mycelium, curated by Jiří Machalický, Gallery Montanelli, Prague, CZ (Cultures)

 

group exhibitions

2011

SIART Biennale, La Paz, Bolivia (Cultures)
Výběr/Selection, Mikulov symposium, curated by Petr Zubek, Malostranská beseda, Prague, CZ (Cultures)
Art Banka Museum of Young Art, Prague, CZ (Cultures)

 

2010
Video Art Screening, Roppongi Art Night, Mori Art Museum, Tokyo, Japan(Generator p-730, Trip, Cultures)

 

2009
Art symposium Mikulov, Mikulov, CZ (Cultures)

Czech Center New York, New York, USA (Trip, Cultures)

 

2008

Young and Digital, Byblos gallery, Verona, Italy (Ayahuasca, Brainstorming, Cultures)

Affirmation Art Space, presentation of Tina-B festival, New York, United States of America (Ayahuasca, Trip, Cultures)

 

2007
Tina-B, International festival, Prague, CZ (Cultures)
Laterna Magika Theatre, a continual installation in the glass of entry, Prague, CZ (Cultures)

 

 

art festivals

2015

Burning Man festival, outdoor installation Cultures – Sprout, Nevada, US (Cultures)

Directions, European Video Art Screenings and Artist Talks, 29th 9.- 8th 10. preview screening, 28-29.10. official screenings, Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond and Yunus Emre Instituut, Amsterdam

 

artfairs

2014

Art Karlsruhe, Germany  (Metropolia, Trip, Culture- Sprout)

2012

Kunst Zurich, Switzerland (Sediment Sphere, Trip, Cultures)

 

2009
Art Vilnius 09, Vilnius, Lithuania (Trip, Cultures)

bottom of page