top of page

CULTURAL SWARM

Cultural Swarm, 2018, videosculpture with sound

wood, plexi, metal net+epox. 3D prints, 250 x 160 x 180 cm

3x LED projectors each 1 min. 30s. individual loops. 

Cultural Swarm

Videoobjekt coming across as a living organism, is reminiscent of a swarm of bees, a hive or nest, bearing numerous attributes and elements of theatre, it represents it in a non-traditional form. The nest is cirsulated by film strips - original archival takes from Laterna magika performances - evoking whirling bees. Ewerithing relating to culture, creativity and thetre twirls in the golden hive.

Kulturní roj

Objekt, který budí dojem živého organismu, připomíná včelí roj, úl či hnízdo – představuje netradiční formou divadlo, protože nese mnoho jeho znaků a prvků. Dynamická surrealistická videosocha je plná pohybů a asociací, jež útočí na naše smysly. Probarvuje zážitky uložené hluboko v našem mozku a celkově stimuluje lidskou mysl jako mantrický rezonující zářič. Ve středu dění je svět divadla, kolem hnízda obíhají filmové pásy, které svou dynamikou připomínají kroužící včely. Nesou však originální archivní filmové záběry z inscenací Laterny Magiky. Ve zlatém roji krouží vše, co souvisí s kulturou, kreativitou, divadlem. Podprahové informace v animacích ukazují dění v divadle ale i ve společnosti.

 

 

 

solo exhibitions

2018

Cultural Swarm, outdoor public space instalation in New scene of National Theater in Prague

bottom of page