top of page

AYAHUASCA

Ayahuasca, 2007, videocollage with sound

projection on plexiglass or wall

variable dimensions, 2 min. loop

photo: Edith-Russ-Haus für Medienkunst, Oldenburg and artist's archive.

Ayahuasca

I am learning to discover and manipulate pictures of the current world in a manner similar to the nature’s way of functional systems, together with humans, depiction. These rhythms and circles hide a palette of beautiful colors, movements, shapes. There, I find similarities with emotions of our society structures. Each part shot from a human life carries a certain potential, an icon or a well-known association. The individual cumulations can then be mixed similarly to colors on a palette and thus new relations can be created from the viewpoint of the general composition full of life.

 

The mixing pictures comprising primarily from movements and known human activities are arranged into organic shapes in an arrangement similar to the micro-world environment, such as cell structures. The purpose of these „video-paintings“ is also the desire to study and learn about relations of the interconnected world, in which we live and to inspire unusual hidden vibration.

 

Ayahuasca

Učím se objevovat a manipulovat obrazy dnešního světa podobným způsobem, kterým příroda odjakživa vykresluje i společně s námi přirozeně fungující systémy. V těchto rytmech a kolobězích je ukryto plno krásných barev, pohybů, tvarů. Nacházím v nich i podobnosti s emocemi ve fungování v naší společnosti. Každý natočený kousek ze života lidí nese určitý náboj, ikonu nebo známou asociaci. Jednotlivé shluky se pak dají míchat podobně jako barvy na paletě a mohou tak tvořit nové souvislosti při pohledu na celkovou kompozici plnou života.

 

Hemžící se obrazce složené převážně z pohybů a známých činností lidí jsou uspořádané do organických tvarů a podobají se uspořádání například v mikrosvětech jako jsou třeba buněčné struktury. Účel podobných „videomaleb“ je i touha studovat a poznávat vztahy propojeného světa ve kterém se nacházíme a vzbouzet neobvyklé skryté vibrace.

solo exhibitions

2016

State of Flux, curated by Ronja Friedrichs, Lehmbruck museum, Duisburg, Germany, (Landscape, Natural Selection I, Ayahuasca)

2014

Museum Night, Kathrin Jaumann, Edith-Russ-Haus für Medienkunst, Oldenburg, Germany (Metropolia, Ayahuasca, Cultures, Fossil)

 

2011

3E, Arthobler gallery, Porto, Portugal (Magnetic stone, Auras of Communities, Ayahuasca)

 

2010
Transgression, Videotage – Asia’s Media Art Organisation, Hong Kong (Ayahuasca)

2009

Nanoscope, DOX, Prague, CZ (Ayahuasca, Activ sediment)

Eccentric Paths, Curator Sarolta Schredl, Arsenals museum of art in Riga, LVL (Ayahuasca)

2008
Affirmation Art Space, presentation of Tina-B festival, New York, United States of America (Ayahuasca, Trip, Culture)

Young and Digital, Byblos gallery, Verona, Italy (Ayahuasca, Brainstorming, Cultures)

art festivals

2011
Illuminations, Lichtströme festival, organized by Bettina Pelz and Tom Groll, Koblenz, Germany (Ayahuasca)

Contemporary Czech Video Art, Piazzetta of the National Theatre, Prague Quadriennale, Prague, CZ (Ayahuasca)

art fairs

2008

Next art fair, Chicago, United States of America. (Ayahuasca, Trip)
Sanghaj Art Fair, China (Ayahuasca, Active sediment)

Beijing Art Salon, China (Ayahuasca, Active sediment)

bottom of page